460x680x163 bearing

Contact Now

460 mm x 680 mm x 163 mm Loyal 23092 KCW33 spherical roller bearings

0,726 kN 5
5 mm 0,0027 Kg

460 mm x 680 mm x 163 mm Loyal NU3092 cylindrical roller bearings

0.03 in 0.76
2.8 in 55452D

460 mm x 680 mm x 163 mm SKF NN 3092 K/SPW33 cylindrical roller bearings

1 mm 43 mm
1,95 Kg 115

460 mm x 680 mm x 163 mm FAG NN3092-AS-K-M-SP cylindrical roller bearings

5300 r/min 19 kN
115 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm

460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings

16.6 kN 26.5 kN
2.9 mm 0.76

460 mm x 680 mm x 163 mm ISO NP3092 cylindrical roller bearings

162 kN 60 mm
35 155 kN

460 mm x 680 mm x 163 mm KOYO 23092RK spherical roller bearings

900 1180
206 CX

460 mm x 680 mm x 163 mm SKF NCF3092CV cylindrical roller bearings

1.000 816,000
36.0000 45.0000

460 mm x 680 mm x 163 mm KOYO NN3092 cylindrical roller bearings

300 353 kN
140 mm 60,5 mm

460 mm x 680 mm x 163 mm ISO NN3092 K cylindrical roller bearings

0,00045 Kg 7,938
0,147 kN 4,762 mm

460 mm x 680 mm x 163 mm Loyal N3092 cylindrical roller bearings

ZEN 21
0,937 kN 0,582 kN
1/6